Stichting Cantina del Reiki
Stichting Cantina del Reiki, gevestigd aan Wandelmeent 48, 1218CR Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.reikifestival.nl/contact

R. de Meijer Holm is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Cantina Del Reiki.
Hij is te bereiken via https://www.reikifestival.nl/contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Cantina del Reiki verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor ReikiMail
– E-mailadres
Als je diensten van de stichting afneemt:
– Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Eventuele gegevens die verband houden met de activiteit waarop ingeschreven.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://www.reikifestival.nl/contact dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Cantina del Reiki verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief ReikiMail
Als je diensten van de stichting afneemt:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten en producten en die van anderen.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Cantina del Reiki neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van Stichting Cantina Del Reiki) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Cantina del Reiki bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Email adres altijd vanwege de continuïteit van ReikiMail.
Verdere personalia zijn tot na de activiteit verder niet nodig.
Bij afmelding van het gratis abonnement ReikiMail wordt ook het email adres verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Cantina del Reiki verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Cantina del Reiki gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Cantina del Reiki neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via https://www.reikifestival.nl/contact